Profil

Základní východiska

- Evrposká charta pro malé podniky: Charta.pdf

- Small Business Act pro Evropu: Act pro Evropu.doc

Profil činnosti

AIM je zaměřeno na vyledávání, přípravu a společnou realizaci vědeckovýzkumných a vzdělávacích projektů, spolufinancovaných z prostředů fondů EU a SR ČR, pro období 2014 až 2020.

Cílem je poskytovat služby, produkty a systémy pro poradenství, výzkum a vzdělávání, transfer znalostí pro usnadnění vstupu do podnikání převážně pro absolventy a studenty středních a vysokých škol.

Dokumenty


EU Flag

Evropský fond pro regionální rozvoj a ministerstvo průmyslu a obchodu ČR podporují investice do Vaší budoucnosti